+45 26 71 57 57 info@companized.dk

Corporate social responsibility

Vi tager vores ansvar seriøst

Vi dokumenterer alt, vi gør i løbet af produktionsprocessen. Når vi leverer produktet, tilbyder vi vores kunder en fuld testrapport og kvalitetsrapport og sikrer dermed fuld åbenhed. Det giver både os og kunden sikkerhed for, at de får leveret høj kvalitet hver gang. Vi prioriterer at have en tæt dialog med vores samarbejdspartnere, og derfor besøger vi jævnligt produktionsstederne. Det sætter os i stand til altid at kunne tale med vores partnere om, hvor vi skal sætte ind med eventuelle optimeringsmuligheder og dermed rådgivning af vores kunder, så de får det bedst mulige resultat.

Vi er naturligvis også opmærksomme på de sociale forhold hos vores samarbejdspartnere. Vi samarbejder derfor med virksomheder, der har de relevante sociale certificeringer som eksempelvis BSCI og/eller SEDEX, så de lever op til vores kunders ønsker og krav.

metal recycles forever

Tin er 100% genanvendeligt, og det er derfor en af de mest ansvarlige emballager på markedet i dag. Når du vælger tin til dit produkt, er du med til at sikre en grønnere fremtid.

Logoet ”METAL recycles forever™” er udviklet af Brancheorganisationen Metal Packaging Europe (MPE). Det sender et klart signal til dine forbrugere om, at du har taget aktivt stilling og har valgt et ansvarligt materiale til din emballage. Et materiale, der i princippet kan genanvendes i det uendelige.

Ved at sætte logoet på dit produkt, bidrager din virksomhed aktivt til et samlet budskab til omverdenen om, at metal – i sammenligning med mange andre materialer – er et materiale, der reducerer det globale ressourceforbrug.

Logoets måske vigtigste formål er at gøre det lettere for forbrugeren at sortere emballagen korrekt, når den ryger ud i affaldet. 

FSC-certificering

Companized har en FSC®-certificeret varemærkelicens. Med denne licens har vi FSC Danmarks godkendelse til at mærke de produkter af træ, pap og papir, der lever op til kravene om bæredygtigt træ og er produceret af materialer fra FSC®-certificerede skove.

FSC®-mærket garanterer, at skovene bliver drevet bæredygtigt. Det vil sige, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC er også en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

Som den eneste globale mærkningsordning har FSC® opbakning fra organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove, sociale organisationer som BAT-kartellet og fra virksomheder over hele verden.

Læs mere om FSC

KVALITETSKONTROL

Vi arbejder direkte med fabrikker i Kina uden agenter eller mellemmænd. Derfor styrer vi selv alle processer fra udvikling af prototype til farvejustering og fragt. 

Samtidig tager vi hånd om udvikling af 3D- og tekniske tegninger. Vi får den færdige prøve til godkendelse, hvorefter vi er med til at godkende indkøb af materialer fra underleverandøren. 

Vi sikrer kvalitetskontrol, tager hånd om den bedste fragt i forhold til tid og pris, og vi sørger for ompakning på vores eget lager eller direkte levering.

AQL 4.0

Vi rejser regelmæssigt til Kina for at lave kvalitetskontrol på alle varer på fabrikkerne. Vi bruger den internationale standard AQL 4.0.

FØDEVAREKONTAKTMATERIALER (FKM)

Vi er naturligvis registreret hos Fødevarestyrelsen, så vores produkter er godkendt til kontakt med fødevarer. Vi sørger for, at vores kunder har dokumentation for, at produkterne lever op til den gældende lovgivning.

Vi garanterer, at vores produkter er altid vurderet og dokumenteret i overensstemmelse med EU-lovgivning for fødevarekontaktmaterialer. Det gælder pt.:

  • EU direktiv 1907/2006 vedrørende REACH og bilag XVII
  • EU direktiv 1935/2004/EC for fødevarekontaktmaterialer
  • EU directive 10/2011 for fødevarekontaktmaterialer af plastik
  • EU direktiv 94/62/EC og ændring 2004/12/EC for indholdet af tungmetaller i fødevarekontaktmaterialer
  • EU direktiv 2023/2006/EC – ”good manufacturing practice” (GMP)”god fremstillingsmæssig praksis” (GMP) for produktion af fødevarekontaktmaterialer
  • Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer
  • LFGB
  • SVHC-REACH
  • EN1186 Migrationstest
  • EN13130:2004 Migrationstest af bisphenol

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter fra Companized her

FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Som virksomhed vil vi i Companized gerne forholde os til, hvordan vi er ansvarlige for at kunne fortælle, hvorfor vi er det. Derfor har vi valgt at tage afsæt i FN’s verdensmål, der danner en kendt ramme for vores kunder, interessenter og samarbejdspartnere.

Men hvordan får vi budskabet om at gøre noget aktivt for at sikre en global bæredygtig udvikling forankret i vores kernehistorie? Vi vil gerne forpligte os til at gøre en indsats. Samtidig kan vi fortælle om de konkrete ting, vi allerede gør i vores daglige arbejde for at understøtte nogle af FNs verdensmål.

Vi er i øjeblikket i gang med at sætte ord på de handlinger, vi agerer ud fra i hverdagen. Det betyder, at vi vil arbejde aktivt med fire udvalgte mål. Disse delmål vil vi involvere vores samarbejdspartnere og kunder i, for dermed at kunne have det stærkest mulige fælles udgangspunkt for at gøre en forskel globalt.

De fire udvalgte mål

Vi har valgt at sætte fokus på fire udvalgte mål i vores arbejde:

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

17: Partnerskaber for handling

For os i Companized handler ansvarlighed om at omsætte mål og strategisk arbejde til handling i hverdagen. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel ved at gøre vores bedste hver eneste dag.

ESG

ESG er en målestok for, hvor ansvarlig en virksomhed er inden for de tre områder Environmental, Social og Governance (miljø, samfund og ledelse).

Fra januar 2024 kræver EU, at alle store børsnoterede virksomheder, samt virksomheder med 250+ ansatte, indrapporterer deres ESG-data. Senere vil kravet formentlig blive alment gældende for alle virksomheder. 

Som samarbejdspartner og producent er ESG-nøgletal også relevante for os og vores kunder. I Companized har vi længe arbejdet på at klarlægge og kvalitetssikre produktionsgangene i vores egne processer så godt som muligt, og det fortsætter vi med, og vi vil udvikle vores indsats undervejs. Det gør vi for at være så gennemsigtige som muligt og dermed tage ansvar for vores del af produktionsprocessen.

NORDIC TRAVEL RETAIL GROUP

Som medlem af Nordic Travel Retail Group er Companized en del af et netværk, som aktivt repræsenterer interesserne i den nordiske rejsesalgsindustri.

Nordic Travel Retail Group er en brancheforening med mere end 50 medlemmer, der er involveret i levering og detailhandel af varer til rejsende forbrugere i lufthavne og ombord på færger og flyselskaber i hele Norden.