+45 26 71 57 57 info@companized.dk

Corporate social responsibility

WE TAKE OUR RESPONSIBILITY SERIOUSLY

We document all our actions during the production process. We offer full test reports and quality reports on delivery to secure openness. This guarantees both us and our clients the highest possible quality standards. It is our priority to have a close dialogue with our partners. We visit our partners’ production sites when possible to secure an open line for communications regarding the production.

We also prioritize the social conditions on our partners’ sites. We cooperate with companies who offer the relevant social certifications such as BSCI or/and SEDEX that live up to our customers’ requests.

metal recycles forever

Tin er 100% genanvendeligt, og det er derfor en af de mest ansvarlige emballager på markedet i dag. Når du vælger tin til dit produkt, er du med til at sikre en grønnere fremtid.

Logoet ”METAL recycles forever™” er udviklet af Brancheorganisationen Metal Packaging Europe (MPE). Det sender et klart signal til dine forbrugere om, at du har taget aktivt stilling og har valgt et ansvarligt materiale til din emballage. Et materiale, der i princippet kan genanvendes i det uendelige.

Ved at sætte logoet på dit produkt, bidrager din virksomhed aktivt til et samlet budskab til omverdenen om, at metal – i sammenligning med mange andre materialer – er et materiale, der reducerer det globale ressourceforbrug.

Logoets måske vigtigste formål er at gøre det lettere for forbrugeren at sortere emballagen korrekt, når den ryger ud i affaldet. 

FSC-certification

Companized has a FSC®-certified trademark license. This license grant us permission to mark our wood, cardboard and paper products with the FSC-logo if all stages of the production live up to the applicable requirements for FSC®-certified forests.

The brand guarantees that no more wood is cut down than the forest can reproduce. The FSC® certification is also a guarantee that animals and plant life are protected and that the people working in the forest are trained and receive proper safety equipment and salary.

As the world’s only global organization, FSC has support from WWF, Greenpeace and Forests of the World as well as social organizations as the BAT-cartel and companies from all over the world.

Read more about FSC

QUALITY CONTROL

We work directly with factories in China – without agents or middlemen – and therefore we control all of the production processes from development of prototype to colour adjustment and freight ourselves.

We also take care of development of 3D and technical drawings. Vi receive the finished sample for approval and help approve the purchase of materials from sub-contractors (in-line inspection).

We secure quality control (final QC), decides on the best sea or air freight according to time and pricing and we take care of repacking at own warehouse or delivery directly to the customer as requested.

AQL 4.0

Our Danish purchasers travel regularly to China to carry out quality control on all goods at the factories. We use the international standard AQL 4.0 for the purposes of the quality test.

FOOD CONTACT MATERIALS (FKM)

Vi er naturligvis registreret hos Fødevarestyrelsen, så vores produkter er godkendt til kontakt med fødevarer. Vi sørger for, at vores kunder har dokumentation for, at produkterne lever op til den gældende lovgivning.

Companized is registered with the Danish Veterinary and Food Administration, and therefore we are subject to regular checks with respect to legislation on wholesale trade and food contact materials.

Companized products are always evaluated and documented in accordance with the following EU legislation for food contact materials:

  • EU directive 1907/2006 concerning REACH, and appendix XVII 
  • EU directive 1935/2004/EC concerning food contact materials
  • EU directive 10/2011 concerning food contact materials made of plastic
  • EU directive 94/62/EC and amendment 2004/12/EC concerning the heavy metal content in food contact materials
  • EU directive 2023/2006/EC – ”good manufacturing practice” (GMP) for production of food contact materials
  • Declaration no. 822 of 26 June 2013 concerning food contact materials Products, varnish and coatings are tested to see if they meet the following standards:
  • LFGB
  • SVHC-REACH
  • EN1186 Migration test
  • EN13130:2004 Migration test of bisphenol

See control reports from the Danish Veterinary and Food Administration here (Danish website)

THE UN SUSTAINABLE WORLD GOALS

Som virksomhed vil vi i Companized gerne forholde os til, hvordan vi er ansvarlige for at kunne fortælle, hvorfor vi er det. Derfor har vi valgt at tage afsæt i FN’s verdensmål, der danner en kendt ramme for vores kunder, interessenter og samarbejdspartnere.

Men hvordan får vi budskabet om at gøre noget aktivt for at sikre en global bæredygtig udvikling forankret i vores kernehistorie? Vi vil gerne forpligte os til at gøre en indsats. Samtidig kan vi fortælle om de konkrete ting, vi allerede gør i vores daglige arbejde for at understøtte nogle af FNs verdensmål.

Vi er i øjeblikket i gang med at sætte ord på de handlinger, vi agerer ud fra i hverdagen. Det betyder, at vi vil arbejde aktivt med fire udvalgte mål. Disse delmål vil vi involvere vores samarbejdspartnere og kunder i, for dermed at kunne have det stærkest mulige fælles udgangspunkt for at gøre en forskel globalt.

De fire udvalgte mål

Vi har valgt at sætte fokus på fire udvalgte mål i vores arbejde:

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

17: Partnerskaber for handling

For os i Companized handler ansvarlighed om at omsætte mål og strategisk arbejde til handling i hverdagen. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel ved at gøre vores bedste hver eneste dag.

ESG

ESG er en målestok for, hvor ansvarlig en virksomhed er inden for de tre områder Environmental, Social og Governance (miljø, samfund og ledelse).

Fra januar 2024 kræver EU, at alle store børsnoterede virksomheder, samt virksomheder med 250+ ansatte, indrapporterer deres ESG-data. Senere vil kravet formentlig blive alment gældende for alle virksomheder. 

Som samarbejdspartner og producent er ESG-nøgletal også relevante for os og vores kunder. I Companized har vi længe arbejdet på at klarlægge og kvalitetssikre produktionsgangene i vores egne processer så godt som muligt, og det fortsætter vi med, og vi vil udvikle vores indsats undervejs. Det gør vi for at være så gennemsigtige som muligt og dermed tage ansvar for vores del af produktionsprocessen.

NORDIC TRAVEL RETAIL GROUP

As a member of Nordic Travel Retail Group, Companized are part of a network which actively represents the interests of the Nordic travel retail industry.

Our industry association have more than 50 members which are companies involved in supplying and retailing goods to travelling consumers in airports and onboard ferries and airlines throughout the Nordic Region.